Kết quá, Polaroid vừa ra mắt mẫu máy ảnh film thiết kế siêu nhỏ mang tên Polaroid Go.
Kết quá, Polaroid vừa ra mắt mẫu máy ảnh film thiết kế siêu nhỏ mang tên Polaroid Go.
Kết quá, Polaroid vừa ra mắt mẫu máy ảnh film thiết kế siêu nhỏ mang tên Polaroid Go.
Chụp phim là tốn kém nhiều hơn số nữa 😅
Go