Khi bạn muốn nói : "Hello" nhưng lại thành HELL8??
Khi bạn muốn nói : "Hello" nhưng lại thành HELL8??
Khi bạn muốn nói : "Hello" nhưng lại thành HELL8??
đầu đĩa à bác
Do viết lỗi 😃
Heo nai > heo nái 😃
Nhìn này hoài cổ quá 😁