Khi nào có 15 betha1 vậy ae? Airpods ko kết nối được, để máy bay cũng mất 10%pin, cầm xài thì nóng
Khi nào có 15 betha1 vậy ae? Airpods ko kết nối được, để máy bay cũng mất 10%pin, cầm xài thì nóng …
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Khi nào có 15 betha1 vậy ae? Airpods ko kết nối được, để máy bay cũng mất 10%pin, cầm xài thì nóng …
Apple0508
ĐẠI BÀNG
2 tháng
đang xài bản nào? điện thoại gì v bác
@Apple0508 XsMax bác ơi! Đang xài iOS 15