Khỏi bệnh cái là Test hàng liền, nay đeo cái huy hiệu này cả ngày coi khi nào nó hết pin :D
Khỏi bệnh cái là Test hàng liền, nay đeo cái huy hiệu này cả ngày coi khi nào nó hết pin :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Khỏi bệnh cái là Test hàng liền, nay đeo cái huy hiệu này cả ngày coi khi nào nó hết pin 😁
xin info ạ
@deobiet_1996 Saramonic BlinkMe ạ