Không hiểu sao Fact mới tạo lại mất rồi. Thôi làm lại. Tuần này tôi thêm 1 clip 4K hoa mai nở. Mời
Không hiểu sao Fact mới tạo lại mất rồi. Thôi làm lại. Tuần này tôi thêm 1 clip 4K hoa mai nở. Mời mọi người xem #moituan5anh - Tuần 5: Hoa Xuân: https://tinhte.vn/thread/moituan5anh-tuan-5-hoa-xuan.3676790/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.