TTBC23
Không phải mạ nhé anh em. Nó dày tới 1mm, cái này chắc Apple nó dùng công nghệ hàn ma sát hoặc...
Không phải mạ nhé anh em. Nó dày tới 1mm, cái này chắc Apple nó dùng công nghệ hàn ma sát hoặc gia nhiệt gì đó để bọc 1 lớp titan ở ngoài khung nhôm. moá, cái này để gia công được thẳng là cả 1 bầu trời công nghệ á! Dùng nhiệt độ cao để ghép, tuy nhanh nhưng biến dạng cũng ác lắm!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Không phải mạ nhé anh em. Nó dày tới 1mm, cái này chắc Apple nó dùng công nghệ hàn ma sát hoặc gia nhiệt gì đó để bọc 1 lớp titan ở ngoài khung nhôm.

moá, cái này để gia công được thẳng là cả 1 bầu trời công nghệ á! Dùng nhiệt độ cao để ghép, tuy nhanh nhưng biến dạng cũng ác lắm!
Phải dầy tới 1 ly mới cản bớt được phần nào bức xạ từ iphone để phù hợp tiêu chuẩn EU..
rualg
CAO CẤP
2 months
Này bọn nào gia công vỏ cho nó cũng vãi ò
Gì đó bạn nói là cái gì? Phán đoán à?
@Tên dài dằng dặc Là cái công nghệ mà Apple nó công bố á, không nhớ tên
Nó nó là ép nhiệt mà