TTBC23
Kim là một phần tối quan trọng quyết định âm thanh của mâm. Đầu tư vào kim là đầu tư đúng đắng ạ. N
Kim là một phần tối quan trọng quyết định âm thanh của mâm. Đầu tư vào kim là đầu tư đúng đắng ạ. Như hình là Clearaudio Concept v2 cực múp. Tiếng sạch, sáng, như dòng sông vậy
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Kim là một phần tối quan trọng quyết định âm thanh của mâm. Đầu tư vào kim là đầu tư đúng đắng ạ. Như hình là Clearaudio Concept v2 cực múp. Tiếng sạch, sáng, như dòng sông vậy
kiwimita
TÍCH CỰC
2 năm