Kinh tế Việt Nam qua các con số: 9 tháng đầu năm 2023
Kinh tế Việt Nam qua các con số: 9 tháng đầu năm 2023 Trình bày biểu đồ rất hay, mời các bạn click vào link để xem chi tiết. https://vnexpress.net/cac-dia-phuong-tang-truong-the-nao-trong-9-thang-4660089.html
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Tăng tới 24% luôn cơ ah 😆
@Mr.Whisky Bác vào link rồi rê chuột lên biểu đồ để xem từng tỉnh nhé !
Lợi BP
TÍCH CỰC
2 tháng
Trà Vinh phát triển dữ vậy
Chốt , vậy tăng giá xăng , giá điện được chưa ?
So sánh với 2022 thấy thua hẳn luôn. Một năm kinh tế buồn rồi