Kỹ xảo điện ảnh Nga ngày càng tài tình, bịp kiểu này bò mới tin chứ người khôn cười cho :D
Kỹ xảo điện ảnh Nga ngày càng tài tình, bịp kiểu này bò mới tin chứ người khôn cười cho :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Kỹ xảo điện ảnh Nga ngày càng tài tình, bịp kiểu này bò mới tin chứ người khôn cười cho 😁
giờ không tin mấy clip chiến sự luôn ! máy bay tên lửa toàn "hoạt hình",nhưng mình thấy Nga từ công sang thủ rồi sang rút là hiểu chiến sự rồi
để trực thăng nga bay đc thì đánh đấm gì nữa : )
Phản công nên dính mìn nhiều.
Phản công mà thông báo cho Nga biết trước nên nó vậy!
Bữa nay giấu luôn năm sinh rồi à cụ
9 xác
giờ bị cấm vận phải tự học làm video cho dân nó xem chứ