lại thêm 1 con mds chạy android nữa ae ơi
lại thêm 1 con mds chạy android nữa ae ơi
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
lại thêm 1 con mds chạy android nữa ae ơi
Trông đẹp quá ạ, hóng trên tay mod ạ
Tren tay Didu oi
có vẻ màn 6 inch
Đẹp nhỉ
Gọn nhỉ