Lần này thì k chia cắt đôi lứa nữa, vì chúng k kịp rút luôn
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.