Lập trình, nhưng mê Gem
Lập trình, nhưng mê Gem :sunglasses: #ThanhLongShop #NintendoSwitch #SteamDeck #Ubuntu
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Lập trình, nhưng mê Gem 😎
#ThanhLongShop #NintendoSwitch #SteamDeck #Ubuntu
TiaMa
ĐẠI BÀNG
4 tháng
chắc tăng độ cận lun
Cười ra nước mắt
@TiaMa kaka.
Ubuntu trên con này nhìn vip quá bác. Hehe
@nguyencaothangtp dạ. xuất màn lớn chơi vô tư.
LuxiTD
ĐẠI BÀNG
3 tháng
Con steam desk và asus rog ally đều chạy được mainline kernel luôn te, ngon mà cồng kềnh quá thớt. Cầm chiều dọc kiểu tablet hơi khó, để chiều ngang hợp hơn
Tôi cũng vậy, nhưng ko oánh lại người khác nên tôi viết hack.