LAPTOP DELL i7 GEN 13 RAM DDDR5 CARD ĐỒ HOẠ RTX 2050 4GB DDR6
LAPTOP DELL i7 GEN 13 RAM DDDR5 CARD ĐỒ HOẠ RTX 2050 4GB DDR6 i7 1360P GEN 13 RAM DDR5 LAPTOP DELL VOSTRO 16 5630 https://youtube.com/shorts/dsht1qLNR8w?feature=share
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
LAPTOP DELL i7 GEN 13 RAM DDDR5 CARD ĐỒ HOẠ RTX 2050 4GB DDR6
i7 1360P GEN 13 RAM DDR5 LAPTOP DELL VOSTRO 16 5630
https://youtube.com/shorts/dsht1qLNR8w?feature=share
hiepsixike
ĐẠI BÀNG
3 tháng
bao xèng con này