Lâu lâu nhớ vệ sinh bàn phím nha anh em :D
Lâu lâu nhớ vệ sinh bàn phím nha anh em :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Lâu lâu nhớ vệ sinh bàn phím nha anh em 😁
Lười lắm, nên mua màu tối cho đỡ mệt :v
Rev
CAO CẤP
4 tháng
@Lão Trư Studio tháo ra để vệ sinh mặt dưới phím ak b