TTBC23
Lên macOS 14.1 dev beta...
Lên macOS 14.1 dev beta... https://tinhte.vn/thread/apple-phat-hanh-ios-17-1-dev-beta-va-mot-so-phan-mem-khac.3720898/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.