Lens Pentax 600mm F4 :D
Lens Pentax 600mm F4 :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Lens Pentax 600mm F4 😁
Lắp Sony phí quá
Cái adapter sao chữ Tàu ta