Lỗi khi tải phần mềm chemdraw

lthu2512
18/4/2024 17:7Phản hồi: 6
Lỗi khi tải phần mềm chemdraw
xin chào mọi người, em tải phần mềm chemdraw theo thứ tự các bước, nhưng đến phần copy paste 3 file lại không được, cho em hỏi là lỗi gì với ạ
6 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

- các bước là gì?
- hỏi tôi không hiểu không giúp được.
nếu file có đuôi là .zip hoặc .rar thì dùng extract ra rồi chạy setup
- cẩn thận là mấy cái phần mềm bây giờ hay kèm theo virut/mã độc.
@Kilo Victor Dạ là em giải nén theo trên gg hướng dẫn ạ. Đến bước cuối là replace 3 tệp lại không được ạ
@lthu2512 - bạn có copy thì copy files từ cái folder đã giải nén ra chứ đừng copy thẳng từ bản file trong winrar. (Theo tôi nghĩ là vậy).
- thường thì mấy cái phần mềm cần bẻ khóa thì khi tải về pm windows defender sẽ xóa trước khi lưu vào máy.
Hun cái nè
Check ChemDraw Compatibility:

Ensure that your ChemDraw version is compatible with your MS Office version. Sometimes, older versions of ChemDraw may not work seamlessly with newer versions of MS Office. Make sure both software programs are up-to-date.

Update ChemDraw and MS Office:

Ensure that you have the latest versions of both ChemDraw and MS Office installed. Compatibility issues can arise due to outdated software versions. Updating to the latest versions may resolve the problem.

Copy and Paste Method:

1. Open your ChemDraw file.
2. Select the drawing you want to copy.
3. Use the standard copy command (Ctrl+C on Windows or Command+C on Mac) to copy the drawing.
4. Go to your Word document.
5. Use the standard paste command (Ctrl+V on Windows or Command+V on Mac) to paste the drawing
into Word.

Check ChemDraw Clipboard Preferences:

1. Open ChemDraw.
2. Go to the “Edit” menu.
3. Select “Preferences” and then choose “Clipboard.”
4. Ensure that the “Copy/Paste” option is set to “Enhanced Metafile (EMF).”
5. Click “OK” to save the changes.

Use Paste Special in Word:

1. In Word, place your cursor where you want to insert the ChemDraw drawing.
2. Go to the “Home” tab and click on the arrow below the “Paste” button in the Clipboard group.
3. Select “Paste Special” from the drop-down menu.
4. In the “Paste Special” dialog box, choose the “Enhanced Metafile” option.
5. Click “OK” to insert the ChemDraw drawing into your Word document.

Try Copying as an Image:

1. If the above steps don’t work, copy the ChemDraw drawing as an image:
2. In ChemDraw, select the drawing you want to copy.
3. Right-click on the selected drawing and choose “Copy as Image.”
4. Switch to your Word document and paste the image using the standard paste command (Ctrl+V or
right-click and select “Paste”).
Check ChemDraw Compatibility:
Ensure that your ChemDraw version is compatible with your MS Office version. Sometimes, older versions of ChemDraw may not work seamlessly with newer versions of MS Office. Make sure both software programs are up-to-date.

Update ChemDraw and MS Office:
Ensure that you have the latest versions of both ChemDraw and MS Office installed. Compatibility issues can arise due to outdated software versions. Updating to the latest versions may resolve the problem.
Copy and Paste Method:
1. Open your ChemDraw file.
2. Select the drawing you want to copy.
3. Use the standard copy command (Ctrl+C on Windows or Command+C on Mac) to copy the drawing.
4. Go to your Word document.
5. Use the standard paste command (Ctrl+V on Windows or Command+V on Mac) to paste the drawing
into Word.

Check ChemDraw Clipboard Preferences:
1. Open ChemDraw.
2. Go to the “Edit” menu.
3. Select “Preferences” and then choose “Clipboard.”
4. Ensure that the “Copy/Paste” option is set to “Enhanced Metafile (EMF).”
5. Click “OK” to save the changes.

Use Paste Special in Word:
1. In Word, place your cursor where you want to insert the ChemDraw drawing.
2. Go to the “Home” tab and click on the arrow below the “Paste” button in the Clipboard group.
3. Select “Paste Special” from the drop-down menu.
4. In the “Paste Special” dialog box, choose the “Enhanced Metafile” option.
5. Click “OK” to insert the ChemDraw drawing into your Word document.

Try Copying as an Image:
1. If the above steps don't work, copy the ChemDraw drawing as an image:
2. In ChemDraw, select the drawing you want to copy.
3. Right-click on the selected drawing and choose “Copy as Image.”
4. Switch to your Word document and paste the image using the standard paste command (Ctrl+V or
right-click and select “Paste”).

https://www.dognearme.co.uk/

Home - dogNearMe

Find the best for your furry friend with our curated list of top dog care professionals. From grooming to boarding, discover the top-rated services near you.
dognearme.co.uk

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019