TTBC23
Luyện phóng phi tiêu phái Tiêu Dao.
Luyện phóng phi tiêu phái Tiêu Dao. Mời Gã tiếp chiêu!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Luyện phóng phi tiêu phái Tiêu Dao.

Mời Gã tiếp chiêu!
Gửi A lại cái clip thế chơi guitar 😆
Chà ghê ta
Thế giới của gã bạo lực qué
@NghiepTranVINA E yếu tim, hôm bữa gã ấy cầm súng làm e sợ 😔 Mèo sợ
@Tú Bán Sách Thấy ghê qué em hen 😂