TTBC23
"Lý do thường ngủ trên sàn nhà máy hoặc văn phòng không phải vì tôi không thể băng qua đường hay...
"Lý do thường ngủ trên sàn nhà máy hoặc văn phòng không phải vì tôi không thể băng qua đường hay không thể ở được khách sạn", Musk nói. "Đó là vì tôi muốn mọi người thấy hoàn cảnh của mình tồi tệ hơn bất kỳ ai khác trong công ty. Bất cứ khi nào họ cảm thấy đau đớn, tôi lại muốn nỗi đau của mình tệ hơn họ." Mình sẽ rất vinh dự được ở trong hàng ngũ của Elon Musk và ngủ dưới sàn nhà máy giống như ảnh. Vì như vậy khi về già mình sẽ tự hào đã góp sức mình làm được một điều gì đó thực sự lớn lao và có những người bạn cũng tự hào giống như vậy.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
"Lý do thường ngủ trên sàn nhà máy hoặc văn phòng không phải vì tôi không thể băng qua đường hay không thể ở được khách sạn", Musk nói. "Đó là vì tôi muốn mọi người thấy hoàn cảnh của mình tồi tệ hơn bất kỳ ai khác trong công ty. Bất cứ khi nào họ cảm thấy đau đớn, tôi lại muốn nỗi đau của mình tệ hơn họ."
Mình sẽ rất vinh dự được ở trong hàng ngũ của Elon Musk và ngủ dưới sàn nhà máy giống như ảnh. Vì như vậy khi về già mình sẽ tự hào đã góp sức mình làm được một điều gì đó thực sự lớn lao và có những người bạn cũng tự hào giống như vậy.
Lợi BP
TÍCH CỰC
3 months
Mấy thằng trùm cuối của cty hay mị dân thế này lắm