macOS Big Sur 11.5
macOS Big Sur 11.5
macOS Big Sur 11.5
Ken Vision
ĐẠI BÀNG
9 ngày
Thấy phát đang nằm trên giường chồm dậy bấm update luôn 😂😂😂
Hai LE Manh
ĐẠI BÀNG
9 ngày
ok sep
Thấy mấy bạn thông tin nhiều vậy chắc máy mình có macos 11.5 để up rồi. Chuẩn bị up luôn.
Cũng check thấy rồi nhưng chưa muốn lên lắm.
ngphsotu
ĐẠI BÀNG
5 ngày
Bản này t thấy rất mát nhé MBP 16 😁