TTBC23
Mallox 13h 09.09.23
:smiling_imp: Mallox 13h 09.09.23 :heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign: Đây là một công ty không có IT và họ bị tấn công bởi Ransomware Mallox bởi lổ hổng từ SQL Server. Hãy sao lưu dữ liệu để giảm thiểu thiệt hại bởi Ransomware mọi người nhé. #malox #mallox #ransomware #tungtek
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
😈 Mallox 13h 09.09.23
➖➖➖➖➖
Đây là một công ty không có IT và họ bị tấn công bởi Ransomware Mallox bởi lổ hổng từ SQL Server.
Hãy sao lưu dữ liệu để giảm thiểu thiệt hại bởi Ransomware mọi người nhé.

#malox #mallox #ransomware #tungtek
là SQL server đặt ở nhà có mở cổng 1433 hả ??
@tungtek
TÍCH CỰC
3 months
@nefertem 👍
@@tungtek tôi cũng có 1 SQL đặt ở AWS mở cổng 1433 cho cty xài
@tungtek
TÍCH CỰC
3 months
@nefertem Dạ anh, việc Open Port khá nguy hiểm, a cân nhắc sử dụng VPN để kết nối thay cho việc Open Port 1433 nhé.
@@tungtek tôi open port nhưng chỉ IP được chỉ định mới có thể kết nối vậy có an toàn
anhmafia
TÍCH CỰC
3 months
Xui rồi. Cách đây 2 tháng thì bên cty mình cũng bị dính ransomware toàn bộ server. Có đội ngũ IT luôn mà vẫn dính đây.