Màu nào đây các bác?
Màu nào đây các bác?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Màu nào đây các bác?
ngduyphu
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Màu nho
Màu chính giữa ok nhất. Nhìn lâu dài sẽ k bị chán!