Mấy cái điện thoại Tàu rất thích làm kiểu camera to lên, mà thực ra nó chỉ là vành ngoài trang...
Mấy cái điện thoại Tàu rất thích làm kiểu camera to lên, mà thực ra nó chỉ là vành ngoài trang trí, để khoe với thiên hạ là ta đây cũng có thể làm được rất nhiều camera to trên 1 cái điện thoại. nếu không biết trang trí gì thì sao không vẽ rồng, vẽ phượng lên mặt lưng thì có khi lại hay hơn? (bên trái là sony, bên phải là Vivo hay xiaomi gì đó).
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mấy cái điện thoại Tàu rất thích làm kiểu camera to lên, mà thực ra nó chỉ là vành ngoài trang trí, để khoe với thiên hạ là ta đây cũng có thể làm được rất nhiều camera to trên 1 cái điện thoại. nếu không biết trang trí gì thì sao không vẽ rồng, vẽ phượng lên mặt lưng thì có khi lại hay hơn? (bên trái là sony, bên phải là Vivo hay xiaomi gì đó).
AyBee
TÍCH CỰC
4 tháng
người ta hay nói 'thùng rỗng kêu to' là vì thế