Máy chụp ảnh lấy liền Polaroid Now, phiên bản The Mandalorian.
Máy chụp ảnh lấy liền Polaroid Now, phiên bản The Mandalorian. Đang thích máy chụp film, anh em có đam mê món này không cùng chia sẻ cho vui, cảm giác chụp máy film rất khác lạ, thú vị.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Máy chụp ảnh lấy liền Polaroid Now, phiên bản The Mandalorian.
Đang thích máy chụp film, anh em có đam mê món này không cùng chia sẻ cho vui, cảm giác chụp máy film rất khác lạ, thú vị.