Mấy năm trước có đá phát wifi nay có thêm đá phát sóng bluetooth nữa
Mấy năm trước có đá phát wifi nay có thêm đá phát sóng bluetooth nữa
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mấy năm trước có đá phát wifi nay có thêm đá phát sóng bluetooth nữa
thì cũng có cái cửa Doreamon nằm trên bàn kìa
Cười vô mặt
Thay "đá" bằng "quả cầu" nghe nó uy tín hơn hẳn 😁