DTR - Sinh nhật 5 tuổi
Mấy năm ttbc thì Tinhte lại ra 1 cái Cộng đồng (2017, 2018, 2019). Vậy sao năm nay Tinhte lại...
Mấy năm ttbc thì Tinhte lại ra 1 cái Cộng đồng (2017, 2018, 2019). Vậy sao năm nay Tinhte lại không ra cái cộng đồng mới nhỉ? #ttbc20
Mấy năm ttbc thì Tinhte lại ra 1 cái Cộng đồng (2017, 2018, 2019). Vậy sao năm nay Tinhte lại không ra cái cộng đồng mới nhỉ?
#ttbc20
Vì giờ Tinhte mn chủ yếu hoạt động ở ip,ios,androi,window cả rồi, ra thêm làm gì cho loãng hở bác.