TTBC23
Mazda 3 đời mới đẹp quá!
Mazda 3 đời mới đẹp quá! :sweat_smile:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mazda 3 đời mới đẹp quá! 😅
CX-30 KODO 7.0 không chê vào đâu đc.
lhdtt
CAO CẤP
5 tháng
Con này Ferrari mà
@lhdtt Ủa sao thấy bảo Mazda mới
lhdtt
CAO CẤP
5 tháng
@xedieu Chắc bác troll mình, còn này Ferrari, 39 củ tỏi lận đó, làm sao mà chê được 😂
Hudson
TÍCH CỰC
5 tháng
Bản hatchback đúng ko bạn? Hahaha
@Hudson Hatchback đó! 😂
đầu nhìn chán hơn mazda