TTBC23
Mình có nghe 1 bài nhạc tiếng anh rất lâu rồi chắc cũng hơn chục năm, mình muốn tìm lại bài đó mà...
Mình có nghe 1 bài nhạc tiếng anh rất lâu rồi chắc cũng hơn chục năm, mình muốn tìm lại bài đó mà tìm mãi ko ra, mình chỉ nhớ được 1 đoạn giai điệu, mình có dùng thử shazam và vài app tìm nhạc khác để thử huýt sáo giai điệu đó nhưng tìm cũng ko ra. Không biết anh em có cách nào để mình tìm lại được ko có thể chỉ mình với. Mình cảm ơn.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mình có nghe 1 bài nhạc tiếng anh rất lâu rồi chắc cũng hơn chục năm, mình muốn tìm lại bài đó mà tìm mãi ko ra, mình chỉ nhớ được 1 đoạn giai điệu, mình có dùng thử shazam và vài app tìm nhạc khác để thử huýt sáo giai điệu đó nhưng tìm cũng ko ra. Không biết anh em có cách nào để mình tìm lại được ko có thể chỉ mình với. Mình cảm ơn.
Theo mô tả của bạn thì đây là bài Sóng Vang 😄
Sử dụng trợ lý ảo của GG xem bác, hỏi bó What this song rồi ngân nga thử xem
Done+
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Tool không tìm được thì nhiều người sẽ tìm được thôi bác
Là la la xem thử thế nào
ngtrhai91
ĐẠI BÀNG
2 tháng
@Canh Rong Biển mình có up đoạn giai điệu rồi đó bạn
ngtrhai91
ĐẠI BÀNG
2 tháng
https://youtube.com/shorts/VfaS0b-9ZJE?si=fr2CnVbXjMGEZl5B
giai điệu như thế này nè anh em
@ngtrhai91 Dễ mà ta, bạn vô comment trong bài đăng đó hỏi tác giả là đc mà?
@ngtrhai91 Nghe như Carmen.
ngtrhai91
ĐẠI BÀNG
2 tháng
@Lương Minh Nguyễn mình đăng để post vào đây hỏi anh em đó 😁
ngtrhai91
ĐẠI BÀNG
2 tháng
@Phi-Nhan ko phải rồi bạn, mình nhớ bài này của nhóm nhạc nam