Mình dùng ChatGPT hằng ngày, mấy hôm nay chuyển sang Bing thấy đã hơn hẳn vì nó tăng lên 30 câu...
Mình dùng ChatGPT hằng ngày, mấy hôm nay chuyển sang Bing thấy đã hơn hẳn vì nó tăng lên 30 câu trả lời mỗi lần hỏi, tích hợp ChatGPT-4 thông minh hơn, và có thêm chức năng tạo hình minh họa. Ngoài ra còn đọc cho nó trả lời, phát âm tự nhiên hơn hẳn Google. Anh em nào xài Microsoft Word trên điện thoại, chức năng Read Aloud, nghe giọng Anh nhẹ nhàng tự nhiên chắc sẽ đồng ý với quan điểm của mình.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mình dùng ChatGPT hằng ngày, mấy hôm nay chuyển sang Bing thấy đã hơn hẳn vì nó tăng lên 30 câu trả lời mỗi lần hỏi, tích hợp ChatGPT-4 thông minh hơn, và có thêm chức năng tạo hình minh họa. Ngoài ra còn đọc cho nó trả lời, phát âm tự nhiên hơn hẳn Google.
Anh em nào xài Microsoft Word trên điện thoại, chức năng Read Aloud, nghe giọng Anh nhẹ nhàng tự nhiên chắc sẽ đồng ý với quan điểm của mình.
Mình thấy bing toàn lấy kết quả top trả lời không à, hỏi đi hỏi lại cũng vậy
@Cường Vui Vẻ Mình hỏi về ngôn ngữ nên khá hài lòng
Chỉ là một trong các ví dụ trải nghiệm thôi không phải là tổng quát, tôi là một trong những trải nghiệm khác, ví dụ như về tư vấn cách giặt quần áo chỉ bằng xà phòng để có thể làm tan vết bẩn trên quần áo một cách hiệu quả nhất như thế nào, thực sự bing trả lời kém hơn người so với chatgpt. Bạn muốn nói bing tốt hơn thì phải có ví dụ trên nhiều mặt nhé