TTBC23
Mình mua gì cũng đều giữ hộp và phụ kiện, đến khi cần bán thì cũng dễ bán được giá và người mua...
Mình mua gì cũng đều giữ hộp và phụ kiện, đến khi cần bán thì cũng dễ bán được giá và người mua cũng vui vẻ hơn.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mình mua gì cũng đều giữ hộp và phụ kiện, đến khi cần bán thì cũng dễ bán được giá và người mua cũng vui vẻ hơn.
Có hộp giá trị cao hơn 😁
Cười ra nước mắt
@Cuong Nb Đúng rồi bác
tinhotnhat
ĐẠI BÀNG
2 tháng
hiếm ai giữ cẩn thận được như bcá, 10 điểm luôn
@tinhotnhat Mình sống ở quê, nhà rộng nên nhiều chỗ để đồ lắm