Mình muốn mua bộ pc văn phòng, không game chỉ văn phòng,xem video, bóng đá. Bộ này ổn không, mọi...
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.