Mình thì cứ chia sẻ cơ bản cho anh em mới thôi ạ.
Mình thì cứ chia sẻ cơ bản cho anh em mới thôi ạ. Mong giúp ích được chút gì đó để bắt đầu. https://tinhte.vn/thread/hoc-chup-anh-phong-canh-voi-6-bo-cuc-co-ban.3664875/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.