TTBC23
Mình vọc thử Apple Map thấy khá xịn sò nó làm 3D rất kute còn khi xem chế độ vệ tinh nó rất chi...
Mình vọc thử Apple Map thấy khá xịn sò nó làm 3D rất kute còn khi xem chế độ vệ tinh nó rất chi tiết khá đẹp mình bất ngờ độ xịn sò , đó ở mỹ nhé còn ở vn mình thì google vẫn là trùm google vn nó chỉ đường tương đối nên dx sd vietnam nhiều thôi xem chế độ vệ tinh google xem thấy thua xa hay cả street view goole càng không bằng Apple :grin:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mình vọc thử Apple Map thấy khá xịn sò nó làm 3D rất kute còn khi xem chế độ vệ tinh nó rất chi tiết khá đẹp mình bất ngờ độ xịn sò , đó ở mỹ nhé còn ở vn mình thì google vẫn là trùm google vn nó chỉ đường tương đối nên dx sd vietnam nhiều thôi xem chế độ vệ tinh google xem thấy thua xa hay cả street view goole càng không bằng Apple 😁