TTBC23
MỎ VÀNG "LỘ THIÊN" HÀNG CHỤC TỶ ĐÔ LA CẦN ĐƯỢC KHAI THÁC TRIỆT ĐỂ
Mỏ vàng "lộ thiên" hàng chục tỷ đô la cần được khai thác triệt để 32 tỷ cho một cái biển số! Đắt không? Đắt nhưng sao họ vẫn mua. Vì đằng sau nó không chỉ mang ý nghĩa tâm linh may mắn mà chủ nhân nó cũng được phen đánh bóng tên tuổi. Điều rõ ràng không cần tranh luận. Nhu cầu đánh bóng của người dân còn rất nhiều. Có cầu ắt có cung, khai thác thôi. Mà khai thác triệt để, lãng phí bao lâu nay, rơi hết vào tay mấy cán bộ bốc số. Một mỏ vàng lộ thiên có thể lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Giá trị ước tính như sau: Lấy trị chung là 32 tỷ cho biển ngũ số. Tổng số các biển số 88888 có thể có trên toàn là: 100*24=2400 biển. Như vậy tổng giá các biển 88888 là: 2400*1,3 triệu đô la = 3,1 tỷ đô la. Thực tế các biển có 5 số giống nhau có đến 10 phương án, từ 00000 đến 99999. Như vậy, tính trung bình cứ cho là các biển kia được khoảng 1/2 giá biển 88888 đi. Chúng ta sẽ có đâu đó 20 tỷ đô la Mỹ. Những phương án số đẹp khác nữa chưa tính, ví dụ 12345, 23456,… Cứ cho là gấp 3 lần con số trên, độ 60 tỷ đô la Mỹ. Đấy là nói nôm na như vậy, giá trị tất nhiên chênh lệch nhưng cũng không phải là nhỏ. Vậy nên cứ được đà làm tốt mà phát huy. Lúc ấy không cần phải huy động tiền vàng trong dân nữa. Một cách thu hồi dòng tiền quá hay. <$$$$$$$$$$$$$$==========$$$$$$$$$$$>
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mỏ vàng "lộ thiên" hàng chục tỷ đô la cần được khai thác triệt để

32 tỷ cho một cái biển số! Đắt không? Đắt nhưng sao họ vẫn mua. Vì đằng sau nó không chỉ mang ý nghĩa tâm linh may mắn mà chủ nhân nó cũng được phen đánh bóng tên tuổi. Điều rõ ràng không cần tranh luận.

Nhu cầu đánh bóng của người dân còn rất nhiều. Có cầu ắt có cung, khai thác thôi. Mà khai thác triệt để, lãng phí bao lâu nay, rơi hết vào tay mấy cán bộ bốc số.

Một mỏ vàng lộ thiên có thể lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Giá trị ước tính như sau:

Lấy trị chung là 32 tỷ cho biển ngũ số. Tổng số các biển số 88888 có thể có trên toàn là: 100*24=2400 biển. Như vậy tổng giá các biển 88888 là: 2400*1,3 triệu đô la = 3,1 tỷ đô la.

Thực tế các biển có 5 số giống nhau có đến 10 phương án, từ 00000 đến 99999. Như vậy, tính trung bình cứ cho là các biển kia được khoảng 1/2 giá biển 88888 đi. Chúng ta sẽ có đâu đó 20 tỷ đô la Mỹ.

Những phương án số đẹp khác nữa chưa tính, ví dụ 12345, 23456,… Cứ cho là gấp 3 lần con số trên, độ 60 tỷ đô la Mỹ.

Đấy là nói nôm na như vậy, giá trị tất nhiên chênh lệch nhưng cũng không phải là nhỏ. Vậy nên cứ được đà làm tốt mà phát huy. Lúc ấy không cần phải huy động tiền vàng trong dân nữa. Một cách thu hồi dòng tiền quá hay.
<$$$$$$$$$$$$$$==========$$$$$$$$$$$>
Người có tiền thì chi thôi; thấy quá Ok;
Hun cái nè
Thà vậy còn hơn để " người giàu may mắn " làm thất thu ngân sách .
hainam1999
ĐẠI BÀNG
3 tháng
việt nam lắm chủ tịch giàu ngầm lắm
biển số này xấu vãi ra mà đấu giá 1ty3