Mời anh em xem livestream ra mắt máy ảnh dòng GH mới của Panasonic
Mời anh em xem livestream ra mắt máy ảnh dòng GH mới của Panasonic Như mình đã đưa tin, ngày hôm nay Panasonic sẽ ra mắt máy ảnh mới dòng máy ảnh GH của họ Mời anh em cùng xem họ sẽ cho chúng ta những bất ngờ gì. Mới anh em xem livestream tại đây.
Mời anh em xem livestream ra mắt máy ảnh dòng GH mới của Panasonic

Như mình đã đưa tin, ngày hôm nay Panasonic sẽ ra mắt máy ảnh mới dòng máy ảnh GH của họ
Mời anh em cùng xem họ sẽ cho chúng ta những bất ngờ gì. Mới anh em xem livestream tại đây.
hóng :3