Mời anh em️
Mời anh em:coffee:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mời anh em☕️
No luôn 😁
@MrGak Kêu 2 shots mà quán này pha cái ly hết hồn
Cảm thấy tổn thương
@_Nguyen Khanh Duy cafe rang xay máy thì uống kiểu này cũng được, có điều nhìn lại nhớ cafe bao bụng của Sài Gòn xưa, cũng có thể gọi là kỷ niệm 😁
ngon