Mọi người cho em hỏi, mac air m1 của em bị vậy là sao, đăng nhập vô thì không bị nữa.
Mọi người cho em hỏi, mac air m1 của em bị vậy là sao, đăng nhập vô thì không bị nữa.
Mọi người cho em hỏi, mac air m1 của em bị vậy là sao, đăng nhập vô thì không bị nữa.
Mac os lỗi
vietnhat02
ĐẠI BÀNG
1 tháng
@thanhhoi8689 Vậy giờ phải cài lại hay có cách nào khắc phục không bác...
vietnhat02
ĐẠI BÀNG
1 tháng
@thanhhoi8689 Em cảm ơn
có thể macOS bị lỗi
Tin tốt là màn hình còn xài được. Tin chưa tốt là cần cài lại macOS.
vietnhat02
ĐẠI BÀNG
1 tháng
@Penguin Pingu Không xài được thì đổi thôi mà..😆)))
đăng nhập vô mà màn hình bình thường lại thì yên tâm rồi bạn =)))