TTBC23
Mọi người cho mình hỏi sao con vsmart star 5 của mình suốt ngày bị lỗi này vậy
Mọi người cho mình hỏi sao con vsmart star 5 của mình suốt ngày bị lỗi này vậy Mình đã thử khởi động lại máy mà không được Nhờ mọi người chỉ giúp
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mọi người cho mình hỏi sao con vsmart star 5 của mình suốt ngày bị lỗi này vậy
Mình đã thử khởi động lại máy mà không được
Nhờ mọi người chỉ giúp
Vào cài đặt - ứng dụng -quản lý ứng dụng - xóa bộ nhớ đệm, xóa dữ liệu, xóa bản cập nhật.