Một công trình đắt đỏ tại Hàng Bài - Hai Bà Trưng, đang hối hả thi công
Một công trình đắt đỏ tại Hàng Bài - Hai Bà Trưng, đang hối hả thi công
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Một công trình đắt đỏ tại Hàng Bài - Hai Bà Trưng, đang hối hả thi công