Một sản phẩm đầy sáng tạo bằng keycaps
Một sản phẩm đầy sáng tạo bằng keycaps Ko biết lượng keycaps ghép thành hình ngựa như này là bao nhiêu ta? :nerd:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Một sản phẩm đầy sáng tạo bằng keycaps
Ko biết lượng keycaps ghép thành hình ngựa như này là bao nhiêu ta? 🤓​
ᴸᵒᶜ
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Hẻm bik nữa
này thiệt hay render ta
Thông thường keycaps akko 125 nút là một bộ, giá khoảng gần 1 triệu VND. Dùng keycap tạo nên con ngựa thế này thì nhiều tiền à