TTBC23
Một số bài mình bấm vào để xem thì hiện thông báo này và bị đuổi ra.
Một số bài mình bấm vào để xem thì hiện thông báo này và bị đuổi ra.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Một số bài mình bấm vào để xem thì hiện thông báo này và bị đuổi ra.
Do bài viết gốc đã bị chủ topic xoá hoặc là Mod xoá do vi phạm nên bạn ko coi được nữa 😊
@LIENHUONG Ok thank
namhy
TÍCH CỰC
2 years
@LIENHUONG Ơ thế không phải là nên thông báo là topic bị xoá thì đúng hơn chứ lại bắt người ta đăng nhập trong khi đang đăng nhập rồi.
Cười vô mặt
@namvnn Bác đọc kỹ thông báo, ở đó bác cần đăng nhập và đủ quyền