Mưa rồi mà thấy tuần sau nữa 43 độ. Holy sh*t :/
Mưa rồi mà thấy tuần sau nữa 43 độ. Holy sh*t :/ Thế giới toang ồi
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mưa rồi mà thấy tuần sau nữa 43 độ. Holy sh*t :/
Thế giới toang ồi
suikyo
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Accuweather báo có 39 độ thôi bác.