TTBC23
Muốn dùng Twitter/X sẽ phải trả phí?
Muốn dùng Twitter/X sẽ phải trả phí? Theo nhà báo Dave Lee của Bloomberg, Elon Musk đang xem xét lại ý tưởng yêu cầu người dùng Twitter/X phải trả một khoản phí để được dùng MXH này, cụ thể thì khoản phí này sẽ thấp hơn gói premium hiện tại của Twitter. Elon Musk cho rằng đây là cách duy nhất để loại trừ những tài khoản ảo trên MXH này.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Muốn dùng Twitter/X sẽ phải trả phí?

Theo nhà báo Dave Lee của Bloomberg, Elon Musk đang xem xét lại ý tưởng yêu cầu người dùng Twitter/X phải trả một khoản phí để được dùng MXH này, cụ thể thì khoản phí này sẽ thấp hơn gói premium hiện tại của Twitter. Elon Musk cho rằng đây là cách duy nhất để loại trừ những tài khoản ảo trên MXH này.
ngày xóa app không còn xa nữa
Nhanh hộ pố mài kái. Chớ ngứa mắt với tay lùa gà giang hồ mõm này lắm rồi