TTBC23
Mỹ đế . Tại sao nhiều phụ nữ chọn không sinh con.
Mỹ đế . Tại sao nhiều phụ nữ chọn không sinh con. Dưới đây là một số lý do tại sao một số phụ nữ chọn không có con. Họ không muốn trách nhiệm làm cha mẹ. Họ sợ thiếu sự hỗ trợ. Và ....Họ đã bị gọi là ích kỷ, bị buộc tội ghét trẻ em . Nhưng sự thật là ... Hệ thống chăm sóc trẻ em hiện tại thất bại . Với 49% bà mẹ ko tìm đc dịch vụ chăm sóc trẻ em . Với chi phí ở mức 31% thu nhập để nuôi dạy 1 đứa trẻ và hai đứa trẻ lên tới 42% từ 1 đến 5 tuổi . Mất 10k/1 năm cho dịch vụ chăm sóc cho 1 đứa trẻ thì hầu hết các gia đình có con nhỏ không thể chi trả . Hơn 50% các gia đình có thu nhập dưới 100.000 đô la mỗi năm không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em . 84% bà mẹ đơn thân phải bỏ việc để chăm sóc con . 6 doanh nghiệp Mỹ thiệt hại ước tính 12,7 tỷ USD mỗi năm vì nhân viên phải giảm giờ làm hoặc bỏ việc để chăm sóc con . Trên toàn quốc, chi phí thu nhập, năng suất và doanh thu bị mất do cuộc khủng hoảng chăm sóc trẻ em ước tính khoảng 57 tỷ đô la mỗi năm. CAP
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mỹ đế . Tại sao nhiều phụ nữ chọn không sinh con.
Dưới đây là một số lý do tại sao một số phụ nữ chọn không có con.
Họ không muốn trách nhiệm làm cha mẹ.
Họ sợ thiếu sự hỗ trợ.
Và ....Họ đã bị gọi là ích kỷ, bị buộc tội ghét trẻ em .
Nhưng sự thật là ... Hệ thống chăm sóc trẻ em hiện tại thất bại . Với 49% bà mẹ ko tìm đc dịch vụ chăm sóc trẻ em . Với chi phí ở mức 31% thu nhập để nuôi dạy 1 đứa trẻ và hai đứa trẻ lên tới 42% từ 1 đến 5 tuổi . Mất 10k/1 năm cho dịch vụ chăm sóc cho 1 đứa trẻ thì hầu hết các gia đình có con nhỏ không thể chi trả .
Hơn 50% các gia đình có thu nhập dưới 100.000 đô la mỗi năm không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em . 84% bà mẹ đơn thân phải bỏ việc để chăm sóc con .
6 doanh nghiệp Mỹ thiệt hại ước tính 12,7 tỷ USD mỗi năm vì nhân viên phải giảm giờ làm hoặc bỏ việc để chăm sóc con .
Trên toàn quốc, chi phí thu nhập, năng suất và doanh thu bị mất do cuộc khủng hoảng chăm sóc trẻ em ước tính khoảng 57 tỷ đô la mỗi năm.
CAP
đạ mú tắt web lo làm việc đi, xếp nó đuổi cổ bây giờ
@xecatang Ăn ở ko lên mạng nói khùng nói điên rồi đòi ăn tiền của ngta =))
1.jpg
@xecatang trời ạ, chú nhóc này ăn lương để chống lại Mẽo đế mà, chú này ủng hộ Hán và Nga ngố đấy...một bầy trên TinhTe luôn. Lúc Nga đánh U cà na chú này ủng hộ, tới lúc Mẽo qua làm ăn với VN chú này lên chưỡi Mẽo
ở tây nghe 2 từ dịch vụ là nổi da gà !!