TTBC23
Nếu chia tay Z fold 4 thì dòng android sài loại nào ổn vậy anh em. Mình đang phân vân không biết sa
Nếu chia tay Z fold 4 thì dòng android sài loại nào ổn vậy anh em. Mình đang phân vân không biết sao, nhờ anh em tư vấn giúp.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nếu chia tay Z fold 4 thì dòng android sài loại nào ổn vậy anh em. Mình đang phân vân không biết sao, nhờ anh em tư vấn giúp.
akitomi
ĐẠI BÀNG
6 tháng
Vào đây hỏi thì chỉ có ip thôi nhá 😆
Tommy Su
ĐẠI BÀNG
6 tháng
@akitomi Mình cũng dag sở hữu ip, dag sài song song. Vì muốn tìm 1 con để thay thế con fold 4. Vì fold 4 pin chán quá
akitomi
ĐẠI BÀNG
6 tháng
@Tommy Su Vậy cứ thích con nào là quất con ý. Tiền của mình k nên theo sở thích ng khác.
Mình cũng chỉ dám ước ao chiếc đt bạn đang từ bỏ, hay mình đổi đt cho nhau đê.
mỗi người mỗi ý, bạn thích gì thì tự quyết thôi
Galaxy s23 ut đi bạn.
s23u đi bác, dùng 2 cái