Nếu đã lỡ sa đọa ở đâu thì thành thật khai báo nhé Anh Em .
Nếu đã lỡ sa đọa ở đâu thì thành thật khai báo nhé Anh Em . https://thanhnien.vn/thoi-su/f0-o-nghe-an-khai-bao-thieu-trung-thuc-khoi-to-vu-an-lam-lay-lan-covid-19-1398526.html
em này nổi như cồn ở miền trung luôn chứ chẳng chơi
Xong rồi
aiglove
TÍCH CỰC
1 tháng
Khổ lắm. Các bác à. Chỉ vì xổng cặp vk ck từ HCM về không cách ly. Đi máy bay về mà không ai biết 😔
khai báo làm gì để chúng nó cách ly à