Neuralink thông báo FDA chấp thuận nghiên cứu lâm sàng trên người.
Neuralink thông báo FDA chấp thuận nghiên cứu lâm sàng trên người. Neuralink, công ty khởi nghiệp công nghệ thần kinh do Elon Musk đồng sáng lập, hôm nay đã công bố rằng họ đã nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA để tiến hành nghiên cứu lâm sàng đầu tiên trên người. Cấy ghép nhằm mục đích giúp bệnh nhân bị liệt nặng lấy lại khả năng giao tiếp bằng cách điều khiển các công nghệ bên ngoài chỉ sử dụng tín hiệu thần kinh. Neuralink là một phần của ngành công nghiệp giao diện não-máy tính, hay BCI (Brain-Computer Interface), mới nổi. BCI là một hệ thống giải mã các tín hiệu não và chuyển chúng thành các lệnh cho các công nghệ bên ngoài Ngoài việc giúp đỡ những bệnh nhân bị liệt, các chuyên gia tin rằng BCI một ngày nào đó có thể giúp điều trị những căn bệnh như mù lòa và bệnh tâm thần. Bản thân Elon Musk còn tuyên bố rằng ông dự định một ngày nào đó sẽ tự mình nhận một trong những bộ phận cấy ghép của Neuralink. (theo CNBC)
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Neuralink thông báo FDA chấp thuận nghiên cứu lâm sàng trên người.

Neuralink, công ty khởi nghiệp công nghệ thần kinh do Elon Musk đồng sáng lập, hôm nay đã công bố rằng họ đã nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA để tiến hành nghiên cứu lâm sàng đầu tiên trên người.

Cấy ghép nhằm mục đích giúp bệnh nhân bị liệt nặng lấy lại khả năng giao tiếp bằng cách điều khiển các công nghệ bên ngoài chỉ sử dụng tín hiệu thần kinh.
Neuralink là một phần của ngành công nghiệp giao diện não-máy tính, hay BCI (Brain-Computer Interface), mới nổi. BCI là một hệ thống giải mã các tín hiệu não và chuyển chúng thành các lệnh cho các công nghệ bên ngoài
Ngoài việc giúp đỡ những bệnh nhân bị liệt, các chuyên gia tin rằng BCI một ngày nào đó có thể giúp điều trị những căn bệnh như mù lòa và bệnh tâm thần.

Bản thân Elon Musk còn tuyên bố rằng ông dự định một ngày nào đó sẽ tự mình nhận một trong những bộ phận cấy ghép của Neuralink.

(theo CNBC)