Ngày 16/3, Viện nghiên cứu công nghệ sinh học Flemish (VIB) công bố đã phát hiện một loại kháng...
VIB cho biết loại kháng thể này có khả năng vô hiệu hóa một biến thể trong phòng thí nghiệm của virus SARS-Cov-2. Bước tiến này sẽ mở ra hy vọng phát triển một loại thuốc chống virus có thể khống chế SARS-CoV-2. Kháng thể này có thể ngăn virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người. Ngoài ra nó có thể sản xuất trên quy mô lớn với những quy trình hiện có. Báo cáo của VIB viết, không giống như vắcxin, kháng thể có tác dụng bảo vệ ngay lập tức - mặc dù thời gian hiệu quả là ngắn hơn. Những nhân viên y tế phải tiếp xúc với virus sẽ là người hưởng lợi từ sự bảo vệ này. Hiện các nhà nghiên cứu đang chuẩn bị giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng để tiến tới khả năng điều trị chống lại bệnh COVID-19.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
VIB cho biết loại kháng thể này có khả năng vô hiệu hóa một biến thể trong phòng thí nghiệm của virus SARS-Cov-2. Bước tiến này sẽ mở ra hy vọng phát triển một loại thuốc chống virus có thể khống chế SARS-CoV-2.
Kháng thể này có thể ngăn virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người. Ngoài ra nó có thể sản xuất trên quy mô lớn với những quy trình hiện có.
Báo cáo của VIB viết, không giống như vắcxin, kháng thể có tác dụng bảo vệ ngay lập tức - mặc dù thời gian hiệu quả là ngắn hơn. Những nhân viên y tế phải tiếp xúc với virus sẽ là người hưởng lợi từ sự bảo vệ này.
Hiện các nhà nghiên cứu đang chuẩn bị giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng để tiến tới khả năng điều trị chống lại bệnh COVID-19.
Mới đọc tưởng Ngân hàng VIB