Ngày trước khi xem phim kiếm hiệp gã hay bắt gặp đoạn đối thoại của quan tham hay gian thần lúc...
Ngày trước khi xem phim kiếm hiệp gã hay bắt gặp đoạn đối thoại của quan tham hay gian thần lúc bị xử án như sau: "Thần tội đáng muôn chết, xin bệ hạ rộng lòng mà tha mạng!" - Kết cục thì phim nào cũng lôi cổ thằng quan đó ra choém. Sau này gã ngồi chiêm nghiệm thấy đoạn đối thoại khá kỳ lạ, tội của họ đáng ngàn lần chết nhưng vẫn xin tha cho có cái để đội mũ?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ngày trước khi xem phim kiếm hiệp gã hay bắt gặp đoạn đối thoại của quan tham hay gian thần lúc bị xử án như sau:
"Thần tội đáng muôn chết, xin bệ hạ rộng lòng mà tha mạng!" - Kết cục thì phim nào cũng lôi cổ thằng quan đó ra choém.
Sau này gã ngồi chiêm nghiệm thấy đoạn đối thoại khá kỳ lạ, tội của họ đáng ngàn lần chết nhưng vẫn xin tha cho có cái để đội mũ?
Quan ngày xưa dù sao cũng biết nhận tội và xin tha, quan ngày nay ra toà thấy toàn là kể công chứ không thấy tội gì.
Hế nhô buổi tối chim-mỳ, lại tâm sự mỏng: Hồi kì có xem chỉ tay và coi bói cho chị gã. Theo sách cổ của người Hoa thì số chị gã là "Kim Tiền Mã Vận" và nói nhiều điều nữa... Sau này khi chị lựa người yêu thì hình như làm y chang những gì mình nói á. 😁. Lại không phải với chim-mỳ.😁
Việt nam mình có câu "trạng chết chúa cũng băng hà".
Cười ra nước mắt