Ngày vui
Ngày vui
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ngày vui
lhdtt
CAO CẤP
3 tháng
Bắn 1tr vô tài khoản nữa mới vui
Béo già
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@lhdtt Không thấy gì 😆)
Cứ sinh nhật là bên nhà mạng nó tặng cho 100k, có lần được quà quay may mắn. Chỉ ác 1 điểm đang tức với nhà mạng là hạ điểm tích luỹ xuống mấy ngàn điểm?
Sinh nhật vui vẻ nhé bro